Werk


Also found in: Acronyms, Idioms, Wikipedia.
n.1.See Work.
References in periodicals archive ?
In sy eerste belangrike werk, die eksperimente wat in Lobola vir die lewe, Die ambassadeur, Orgie en tot 'n mindere mate Miskien nooit beslag kry, is dit die estetiese woord--literatuur as spel--wat vooropstaan.
The festival theme of "Back to the Future' was developed by Birmingham-based artists Elizabeth Rowe and Chris Poolman and commissioned by WERK. Collectively, they brought together 28 artists from across the globe and Birmingham whose work responded to the past, present and future imagining of Longbridge.
So ist ein Kapitel den Stucken gewidmet, die wahrend der Zeit der Sowjetunion entstanden, ein anderes widmet sich moglichen Einflussen auf ihr Werk.
Adding up the gases, Werk found that at least 10 times, and possibly up to 100 times, as much cold gas surrounds galaxies as researchers had previously estimated.
Rensia Robinson is 'n fyn leser van Cloete se werk en in haar artikel ondersoek sy die kompleksiteit van die Godsbegrip in Cloete se werk en gee sy aan die leser 'n blik op Cloete se heilige nuuskierigheid.
Uiteindelik kon sy haar werk as skoonmaker agterlaat en 'n verpleegster by die kamanjab kliniek word.
But now, as if he's realized the potential mental overload of being an artist and a businessman, Cunningham is not releasing the album on Werk, but through the increasingly eclectic Honest Jons.
Werk also founded the monthly pedigree journal Owner-Breeder in 1987 alongside Daily Racing Form 'Bloodlines' columnist Leon Rasmussen, and five years later launched the pedigree software CompuSire with Roger Lyons.
Die werk in sy geheel word ingelei deur 'n deeglike verantwoording van die belangrikste aspekte rondom die Griekse liriek: die oorsprong en ontwikkeling daarvan, die begrip liriek, die aard van die oorgelewerde tekste, die historiese en sosiale milieu, die bronne, die vorm (wat insluit: versmaat, strofiese bou en lengte), die voordrag van die liriese gedig (wat weer insluit: liriek en musiek, en sang--solosang en koorsang), en ten slotte die musiekinstrumente (lier, pyp- en slaginstrumente).
Christian Leonhardt, co-founder of German production and post-production unit Das Werk, died Aug.